Skip to content

Från globala mål till kompass i vardagen

Vad motiverar företag att vilja ansluta till plattformen och utveckla sitt hållbarhetsarbete och hur vet vi att vi lyckas med att nå plattformens mål?

En av upgifterna inom kunskapsområdesgrupperna för Textile & Fashion 2030 är att ta fram KPI:er (Key Performance Indicators), både övergripande för platttformen men även för textil- och modeföretag att använda i sitt hållbarhetsarbete.

Den 11 september möttes deltagarna inom kunskapsgrupperna i Borås Kongresshus för att med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen diskutera utformning av mätbara operativa mål som motiverar och stödjer oss på resan mot en mer hållbar textil- och modeindustri.

Deltagarna i kunskapsområdesgrupperna diskuterar hur FN:s globala hållbarhetsmål ska brytas ner till mötbara KPI:er som motiverar och stödjer i arbetet att uppnå målbilden för Textile & Fashion 2030.

Läs mer via länken om vilka som ingår i kunskapsområdesgrupperna inom Textile & Fashion 2030.

Läs mer om globala målen här.


Du måste godkänna