Skip to content

Branschen gav sin syn på textilåtervinning och cirkularitet på Textile Challenge 7

Med den gemensamma visionen att minska mängden textilt material som går till förbränning, gav representanter från branchen, akademin och näringslivet sin bild av ämnet vid den sjätte omgången av Textil Challenge den 26 maj. Temat denna gång var Textilåtervinning.

I dag belastar textilt avfall vår miljö mer än någonsin. Den ökande konsumtionstakten och nyproduktion bidrar till att den genomsnittliga svensken slänger flera kilo kläder om året, i stället för att hantera det mer resurseffektivt . För att få bukt med detta, är de flesta experter eniga om att ett storskaligt system behövs, där insamling, återbruk och återvinningsprocesser måste samspela.

Helena Claesson och Lisa Schwarz Bour

Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO och en av talarna,  gav sitt perspektiv utifrån näringslivet. Hon menar att vägen till att nå en fungerande och hållbar återvinning är lång, men genom en fortsatt omfattande lagstiftning och skärpning av utsläpp på EU-nivå kommer industrin att påverkas och vara tvungen att ställa om.

Lisa Schwarz Bour, enhetschef för enheten Miljö och Hållbar Kemi på RISE samt moderator för dagen, menar att Textile Challenge är ett bra forum för aktörer i branschen för att nå ut och uppdatera allmänheten om vad som är på gång inom området.

– Textile Challenge samlar ett stort antal aktörer för uppdatering och diskussion kring ett, för textilområdet, relevant ämne och bidrar i hög grad till omvärldskännedom, samtidigt som det öppnar för samverkan. Det är lätt att se hur olika pusselbitar på vägen mot ett resurseffektivt system hänger ihop, säger hon och fortsätter:

– Under dagen lyftes hur vi påverkas av vår omgivning avseende lagstiftning och policy, nya teknologier för sortering av textila material och av utveckling av återvinningsprocesser, både kemiska och mekaniska. Det är så mycket bra saker på gång i Sverige, vi har verkligen alla möjligheter att ta på oss ledartröjan inom det här området.

Dagen avslutades med en paneldebatt, som hölls av Catarina Rolfsdotter, miljöjournalist och författare, där det diskuterades cirkulära modeller och textilier kopplat till hållbarhet.

Textile Challenge 7 arrangerades på uppdrag av Textile & Fashion 2030 tillsammans med Future By Lund. Arrangemanget var digitalt och sändes både från Borås och Lund.


Du måste godkänna