Skip to content

Big Do 2021 – Textile & Fashion 2030 är redo att utmana världen igen

Den 10 februari gick startskottet för 2021 års Big Do när Textile & Fashion 2030 anordnade en visionsworkshop med inbjudna visionärer och specialister inom textil och mode. Uppdraget var att ta fram ett antal vassa utmaningar utifrån de globala målen som ska få innovationskraften att flöda hos årets deltagare av Big Do – ett designhackathon som genom inspirerande resultat ska accelerera hållbar utveckling inom textil- och modeindustrin.

Big Do anordnades för första gången 2019 och skaparen bakom konceptet är Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan och Kunskapsområdesledare för området Affärsmodeller och Konsumtion inom Textile & Fashion 2030. Han beskriver idén med Big Do så här:

– Big Do är ett designhackathon som börjar med en utmaning baserad på de globala hållbarhetsmålen och slutar med ett färdigt koncept kopplat till textil och mode med en berättelse som tydligt relaterar till hållbarhetsmålen och utmaningen. Tidsramen från utmaning till presentation av färdigt resultat är ca 6 månader, med en intensiv ”DO”-vecka i augusti där deltagarna konkretiserar sina idéer i labb- och innovationsmiljöer.

Maria Lagerman, moderator för visionsworkshopen och Jonas Larsson, skaparen bakom Big Do, i lokalerna i Textile Fashion Center där den digitala workshopen styrdes ifrån.


Till skillnad från 2019 kommer årets Big Do att genomföras på tre platser i världen parallellt; Borås, Silicon Valley och Johannesburg, och resultatet kommer visas upp vid ett internationellt digitalt event som plattformen anordnar i slutet på oktober.

Designutmaningar utifrån sju prioriterade mål

Den 10-11 februari anordnade plattformen en digital visionsworkshop från Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center. Moderator för dagen var Maria Lagerman som driver företaget C/O CIRCLES inom hållbar affärsutveckling med fokus på mode. Hon beskriver hur workshopen med utgångspunkt att definiera designutmaningar utifrån plattformens sju prioriterade hållbarhetsmål, har lagt grunden för arbetet som ska ske inom Big Do under året.

– Det har varit spännande dagar där workshopdeltagarna har gett otroligt viktiga inspel utifrån sina kunskaper och erfarenheter inom textil- och modeindustrin samt utifrån arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Med en global utmaning är det så viktigt att vi ser på utmaningar, förutsättningar och samarbeten med en global blick, och det tycker jag verkligen att deltagarna bidragit till under dessa dagar, säger Maria Lagerman.

Utmaningarna utformas så att de tar hänsyn till alla dimensioner av cirkulära ekonomier, med stort fokus på att återställa ekologiska system.

– Vi har varit väldigt noga med att det perspektivet ska finnas med i varje utmaning för att visa hur textilindustrin kan hjälpa till att återställa miljö och samhällen, säger Jonas Larsson.

De sju prioriterade målen inom Textile & Fashion 2030

Visionärer och specialister bidrar till olika perspektiv

För att få med många olika perspektiv på cirkulär ekonomi i utmaningarna var ett antal namnkunniga personer inbjudna till workshopen som alla bidrog med kunskap inom sitt område;  Globala målen – Lotta Almsén, hållbarhetskonsult på Trossa, Människan och kulturen – Annegret Affolderbach, grundare av modemärket Choolips,  Återställande av ekosystem – Holly McQuillan, doktorand vid Textilhögskolan, Genomförbarhet och skalbarhet – Anna Lidström, doktorand vid Textilhögskolan,  Delia Dumitreso, professor vid Textilhögskolan samt Susanne Nejderås, plattformsledare för Textile & Fashion 2030 och verksamhetsansvarig för Smart Textiles.

Nya angreppssätt och praktisk tillämpning

Maria Lagerman har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år och har tidigare varit verksamhetschef för Remake sthlm samt miljöansvarig inom Stockholms Stadsmission. Hon ger sin bild av hur Big Do kan bidra i arbetet för att göra textil- och modebranschen mer hållbar:

– Jag tror på att skapa sammanhang där vi gränsöverskridande arbetar med utmaningar och potentiella lösningar. Där vi ifrågasätter nuvarande system, ser på de gemensamma möjligheterna globalt och lokalt, och samtidigt ger utrymme för att på ett konkret sätt utforska och testa nya angreppssätt inom industrin för att nå vårt gemensamma mål. Detta tycker jag Big Do bidrar till.

Maria Lagerman utvecklar även hur Big Do-aktiviteten till viss del skiljer sig åt från annat som görs i frågan för att skapa förändring:

–  Att aktiviteter sker på många olika sätt, i olika konstellationer av människor och aktörer och utifrån olika infallsvinklar tror jag är väldigt viktigt. Det jag ser som en stor möjlighet inom Big Do är just att deltagare från flera delar av världen och industrin ges möjlighet till samverkan och att det gemensamma arbetet både tittar på de stora frågorna och konkret ger möjligheter att praktiskt pröva de idéer som tros kunna göra stor skillnad. Kombinationen möjliggör konkret aktion och gemensamt driv!

Jonas Larsson lyfter vikten av den här typen av aktiviteter, som genom konkret handling visar att det är möjligt till förändring här och nu:

– Alla resultat från Big Do 2019 tillämpas hos företag idag, vilket visar på att det som gjordes då i högsta grad var tillämpbart. Alla nytänkande koncept som tas fram i denna typ av aktiviteter inspirerar i sin tur andra och på det sättet skapar vi viktiga ringar på vattnet.

Mer information om Big Do 2021

Big Do vänder sig till företag och designers över hela världen som utifrån formulerade utmaningar har idéer som rör textil och mode. Utmaningarna till Big Do 2021 kommer läggas upp på textileandfashion2030.se i början på mars då även mer information kring ansökan kommer att publiceras i plattformens kanaler. Följ Textile & Fashion 2030 på LinkedIn eller anmäl dig till Textile & Fashion 2030’s nyhetsbrev för att ta del av mer information kring ansökan till Big Do 2021 och andra aktiviteter inom plattformen.

Textile & Fashion 2030 på LinkedIn
Textile & Fashion 2030 Nyhetsbrev

Läs mer om Big Do 2019 och se filmer med tidigare deltagare, så som Gina Tricot och Craft.

Anmäl dig till International Summit 2021 Big DO Design Hackathon här

Text: Malin Carlsson
Foto: Vasilios Bartziokas


Du måste godkänna