Skip to content

Bättre stöd till företagen när Textile & Fashion 2030 samarbetar med BioLyftet

BioLyftet och Textile & Fashion 2030 samarbetar
Textile & Fashion 2030 vill göra Sveriges textil- och modeindustri ledande inom miljö och hållbarhet. Detta är även något som ligger i linje med utbildningsinitiativet BioLyftet. Nu samverkar de båda för att hjälpa små och medelstora företag att komma vidare i hållbarhetsarbetet.

– Många som genomför Framstegsmodellen inom Textile & Fashion 2030 kommer även behöva kompetensutveckling gällande materialval, och det är något som BioLyftet bidrar med, berättar Erik Perzon, en av plattformens kunskapsområdesledare och projektledare för BioLyftet.

Textile & Fashion 2030 erbjuder, genom konceptet Framstegsmodellen, textil- och modeföretag runtom i Sverige stöd, support och vägledning för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Genom att ansluta till plattformen får företagen hjälp att arbeta fram en konkret handlingsplan för att ta sig vidare i arbetet med miljö och hållbarhet kopplat till de globala målen. För att stärka kompetensen kring hållbara material, samarbetar plattformen sedan en tid tillbaka med BioLyftet, ett intiativ från branschorganisationerna IKEM (Kemi- och innovationsindustrierna i Sverige), TEKO (Sveriges Textil- & Modeföretag) och Skogsindustrierna som drivs av BioInnovation under ledning av RISE.

– Vårt mål är att kontinuerligt förbättra oss för att kunna ge en så bra stöttning till företagen som möjligt. Många frågor som väcks under vårt arbete med Framstegsmodellen handlar om material, och att där kunna erbjuda en befintlig utbildning och coachning gällande hållbara materialval stärker den möjlighet till kompetensutveckling som finns inom plattformen, berättar Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.

Erik Perzon är kunskapsområdesledare för kunskapsgruppen inom Material, Kemi och Återvinning kopplat till Textile & Fashion 2030, men även projektledare för BioLyftet. Han ser stora fördelar med samarbetet, framförallt för deltagande företag.

– Om du är ett litet eller medelstort företag och vill skaffa dig en bättre hållbarhetsprofil kommer du ha nytta både av Textile & Fashion 2030s aktiviteter, men även det vi erbjuder inom BioLyftet. Precis som Anett var inne på från plattformens perspektiv, så ser jag att de företag vi mött hittills i BioLyftet är i stort behov av att förändra hela sitt arbetssätt, inte bara kring material, och då är det väldigt bra att vi kan hänvisa dem till den nationella plattformen, förklarar Erik Perzon.

”Att positionera sig som ett hållbart företag är framtiden”

Att arbeta med hållbarhet är något som blir alltmer viktigt för svenska textil- och modeföretag, inte minst ur ett kommersiellt perspektiv

– Att arbeta med sitt miljö- och hållbarhetsarbete tror jag kommer vara nyckeln för att som svenskt företag kunna bibehålla sin konkurrenskraft och kunna erbjuda något attraktivt och relevant på marknaden. Som svenskt företag är det otroligt svårt att konkurrera med pris, utan man har under en längre tid istället haft fördelar när det kommer till kvalitet. Svenska produkter är pålitliga. Där börjar andra länder så smått komma ikapp. Så vill man i framtiden fortsatt ha en framskjuten position på marknaden tror jag att det kommer vara inom hållbarhetssegmentet, fortsätter Erik Perzon.

Ett stort steg mot att ta tag i sitt företags hållbarhetsarbete är att ansluta sig till Textile & Fashion 2030. Redan nu är det många företag som fått hjälp.

– Vi har i dagsläget 60 företag anslutna till plattformen och av dem är det ungefär en tredjedel som hittills kommit igång och nu arbetar aktivt med framtagna aktivitetsplaner. Vi jobbar målmedvetet med att få fler företag att ansluta, och för de som redan är med försöker vi kontinuerligt förbättra aktiviteter, processer och dokumentation i samarbete med olika aktörer, likt BioLyftet, för att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt för de som valt att ansluta till plattformen, avslutar Anett Aldman.

Anslut till Plattformen >>

Läs mer om plattformens Kunskapsgrupper >>

BioLyftet
BioLyftet är en kostnadsfri tvådagarsutbildning för små och medelstora företag som vill höja kunskapen om biobaserade och återvunna material när det kommer till plast- och textilprodukter. Utbildningen drivs av BioInnovation och leds av Erik Perzon, anställd vid RISE och doktor i Materialvetenskap från Chalmers. Erik är även kunskapsområdesledare inom Textile & Fashion 2030 för kunskapsgruppen inom Material, Kemi och Återvinning.

Läs mer om BioLyftet (extern webbplats)


Du måste godkänna