Skip to content

Anna Lidström om sin licentiatexamen – Remake Design Foundations

Hej Anna och grattis till licentiatexamen. Kan du beskriva vad din avhandling går ut på? 

-Hej och tack! Avhandlingen undersöker och analyserar designpotentialer för remake av avfall och överskott. Jag undersöker också förutstättningar för nya designuttryck och funktioner inom kläder och textil för utveckling av ny och alternativ designmetodik.

-Målet är att få till större miljöbesparingar genom att återanvända och återtillverka produktions- och konsumtionsavfall och överskott genom redesign innan materialkomponenter återvinns på fibernivå.

Hur ser det ut idag?

-Idag finns en del experimentella och kommersiella exempel på redesign som bygger på olika former av återanvändnings- och återtillverkningsprocesser, men det saknas i stor utsträckning grundläggande teoretiska metoder och begrepp för redesign som generell metodik och förhållningssätt.


Det låter superintressant. Vad har du kommit fram till? 

-Resultatet visar på ett grundläggande behov av att hitta nya begrepp och verktyg för att leta och knyta alternativa estetiska samband som möjliggör redesignmetodik . Men det krävs också ett skifte från grundläggande förhållningsätt och perspektiv i traditionellt modedesigntänkande som idag ligger till grund för modedesignmetodik, verktyg och processer. I avhandlingen utvecklar och presenterar jag ett förslag till ett alternativt perspektiv på modedesign som grund för nya designmetoder, verktyg och modeller.

Du har ju kunskap om väldigt mycket inom det här området, men vilken upptäckt på resans gång har överraskat dig mest? 

-Att det kan vara väldigt svårt för designers att se ”färdiga” produkter, som t.ex. olika typer av plagg, som ett mer öppet material för nyskapande. Att det verkligen saknas verktyg  och metoder att jobba med plagg som råvara i en designprocess.

Vad ser du som nästa stora steg eller utmaning för redesign? 

-Jag ser sorteringen av kläder som den stora utmaningen för att kunna vidareutveckla redesign och möjligheterna att ta del av plaggen som själva råvaran. Att sortera för en tänkt redesignprocess är något helt annat än att sortera för secondhand-försäljning eller för fiberåtervinning. Här behövs en slags sorteringsdesigners, en ny  yrkesroll för estetisk sortering.

-En annan stor utmaning är ju att fortsätta utvecklingen av designmetoder inom området, för att andra skall kunna tillämpa dessa. Ytterligare en utmaning handlar om skala, att fortsätta visa på att redesign-processer och strategier är skalbara, beroende på hur råvaruflödet ser ut och vilken teknik eller metod man använder för själva omdesignandet av plaggen som material.

Läs hela avhandlingen på DIVA (pdf)

Länk till artikel – Tysk tv uppmärksammar Anna Lidstöm i reportage


Du måste godkänna