Skip to content

100 skäl att kompetensutvecklas – Kunskapsbanken når ny milstolpe

Lagom till jul har Kunskapsbanken fyllts på med nytt innehåll och onlinedatabasen för utbildningsmaterial inom hållbar textil innehåller nu hela 100 poster! Kunskapsbanken är framtagen inom ramen för den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 med stöd av Naturvårdsverket genom kampanjen #textilsmart, och är ett led i arbetet för att stötta, inspirera och sprida kunskap för en mer hållbar textil- och modebransch. Kunskapsbanken vänder sig till företag, konsumenter, pedagoger och studenter.

– Vi lanserade Kunskapsbanken på bred front i slutet av augusti och att vi nu har hela 100 sökbara poster i databasen känns fantastiskt bra, säger Niina Hernández delprojektledare inom Textile & Fashion 2030.

– Sedan lanseringen har vi haft drygt 1000 unika besökare och vi har fått många tips på material vi kan lägga till, vilket är väldigt roligt. När vi startade arbetet med Kunskapsbanken hade vi som mål att dels underlätta att hitta information om hållbar utveckling inom textil men också att åstadkomma en bred kartläggning av material och utbildningar. Nu känns det verkligen som att vi är på rätt väg genom det vi hittills åstadkommit tillsammans, fortsätter Niina Hernández.

Kunskapsbanken finns också tillgänglig via TEKOs hemsida under utbildningar för att ytterligare nå ut till målgruppen textilföretag.

– Det är oerhört värdefullt för branschen och våra företag att ha så mycket bra information samlad på ett ställe och lättillgängligt, säger Cecilia Tall, generalsekreterare vid TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag.

En av användarna av Kunskapsbanken är Ann-Kristin Olsson,  universitetsadjunkt på Textilhögskolan, och hon ser flera fördelar med att använda den i sin undervisning.

– Kunskapsbanken är en guldgruva, det är fantastiskt att kunna hänvisa till en enda plats och veta att den bästa informationen finns samlad där. Vi använder Kunskapsbanken i flera kurser som berör allt från produktion till marknadsföring och det är givetvis en viktig del i kurser som fokuserar på hållbar utveckling inom textil. Själv tycker jag det är en stor styrka att kunna knyta Kunskapsbanken till Agenda 2030 och visa studenterna hur detta arbete utvecklas, detta engagerar verkligen studenterna, säger Ann-Kristin Olsson.

LÄNK TILL KUNKSKAPSBANKEN

Har du tips på material inom området hållbar textil – tveka inte att ta kontakt med niina.hernandez@hb.se

Här kan du läsa mer om kampanjen #textilsmart.

#textilsmart ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.


Du måste godkänna