Skip to content

SAVE THE DATE: Textile Challenge – Transparency & Traceability

Den 25 okt är det dags för Textile Challenge – Transparency & Traceability!

Konferensen lyfter fram möjligheter för textil- och modeföretag att arbeta med transparens och spårbarhet i sin värdekedja för att göra mer hållbara val.

Ni får veta:
• hur företag måste arbeta med transparens och spårbarhet för att följa kommande lagar och policys, t ex kommer vi titta närmare på EUs Textilstrategi
• vilka möjligheter det finns att använda transparens och spårbarhet för att skapa konkurrensfördelar
• vad vi behöver göra för att skapa förändring på systemnivå.

Det kommer också finnas möjlighet att delta i en workshop kring hur olika verktyg såsom PLM-system kan användas som utgångspunkt för arbete med transparens och spårbarhet.

Mer infomation inom kort!


Du måste godkänna