Skip to content

Erbjudande och verktyg

Var befinner sig ditt företag på hållbarhetstrappan och hur gör du för att komma vidare?

Högskolan i Borås, Textilhögskolan och Science Park Borås är ledande aktörer i arbetet med att göra textil- och modeindustrin till en framtidsbransch genom cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion.

Science Park Borås driver genom verksamhetsmrådet Smart Textiles plattformen Textile & Fashion 2030. Tillsammans med plattformens samarbetspartners driver vi arbetet med att uppfylla målbilden att Sverige ska bli ett ledande föredöme inom mode och hållbar textil.

Genom att ta del av plattformens aktiviteter och bli en del i vårt nätverk av texil- och modeföretag kan du utan kostnad ta del av vår kunskap och erfarenhet inom exempelvis:

  • Självskattning
  • Projektsupport
  • Seminarium och workshops
  • Utbildning
  • Verktyg och resurser

Vi delar också gärna med oss av goda exempel och inspirerande projekt som vi samlar på oss genom den kartläggning som sker inom våra kunskapsområden.

Kreativa miljöer

Vi erbjuder möjlighet att vidareutveckla idéer och testa dessa i verklig miljö genom Do-tank center och Textilhögskolans verkstäder. På så sätt bidrar vi till en positiv samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i textil- och modebranschen.

Textilhögskolans verkstäder

Genom Textilhögskolans verkstäder finns tillgång till en maskinpark i världsklass. Här finns fullskalelaboratorier med spetskompetens inom exempelvis fibrer, trikå, väv, konfektion, färg och beredning samt tryck och media, som skapar möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden.

Do-tank Center

En fysisk miljö i Textile Fashion Center i Borås där företag kan få tillgång till plats, utrustning och kompetens för att ställa om till en hållbar försörjningskedja, innefattande design, materialval, produktion, distribution och affärsmodell. Nya idéer kan få möjlighet att realiseras och konkretiseras och syftet är att gå från idé och design till att möjliggöra test, demo och prototypframtagning av idéer kopplade till cirkulära affärer.

Läs mer här (Extern länk till Do-tank Center)